dinsdag 27 mei 2008

1985 en de gelijktijdigheidHenk Klomp (wetenschapsjournalist) schrijft in Bijlage #20 van het Technisch Weekblad (17 mei 2008), in zijn artikel Realistische wiskunde belemmert juist het jonge bètatalent, onder meer:

"Sinds de invoering van de realistische wiskunde in 1985 is het aantal scholieren dat bèta kiest achteruit gehold met zeven procent per jaar."

Een oorzakelijk verband?

Inderdaad, vanaf 1985 is het aantal scholieren dat bèta kiest achteruit gegaan, maar zeker niet elk jaar met 7%: vanaf 1995 gaat het juist weer de andere kant op!
Maar er had volgens Daaf ook kunnen staan:
Sinds de introductie van de politiek van perestrojka in 1985 (door Michael Gorbatsjov) is het aantal scholieren dat bèta kiest achteruit gehold met zeven procent per jaar.

Gelijktijdige gebeurtenissen, de ene het gevolg van de andere? In zijn artikel komt Klomp helaas niet aan een 'wiskundige' bewijsvoering van het door hem (impliciet) geachte verband toe. Hij laat het bij volzinnen als "De huidige wiskunde is een veredelde vorm van tekstverklaren geworden."

Voor andere gebeurtenissen in 1985 die de mogelijke oorzaak zijn van het achteruit hollen, zie:
WikipediA-NL 1985

Overigens, 0,93 tot de macht 23 = 0,19...
Waren het er in 1985, zeg, 100, dan nu (in 2008) nog maar 19!
Zo erg is het dus echt niet!

Klik hier voor een reactie van Jan van Maanen (Freudenthal instituut) op het artikel.

donderdag 15 mei 2008

Feest?

XS4All heeft van 13 mei (3:00u) tm. 15 mei (12:00u) last van een fikse storing in het ADSL-netwerk van KPN.

Op teletekstpagina 444 van Net5 lezen we op de storingspagina van Xs4All:

Door een storing is het niet mogelijk storingen via deze pagina te melden.

Een prachtige zin!
Als ik weer (eventjes) toegang heb, dan lees ik op de storingspagina van deze top(?)-ISP:

Inmiddels zijn de problemen met Business DSL opgelost. Daarnaast kan de helft van de getroffen XS4ALL Only klanten weer online.

Tja, en dat is een manier om de helft van je kanten tevreden te houden (op een bepaald moment heeft zelfs 2/3 van de XS4All Only klanten last van de storing...).
Misschien wisselen ze steeds: dat heet delen van de bandbreedte. En inderdaad, ook kort daarna werd mijn verbinding weer verbroken.
Internet voor iedereen?