zondag 22 juni 2008

Trisectie

Eergisteren ontving ik er weer eentje: een 'constructie' voor het verdelen van een hoek in drie gelijke delen (trisectie).
Van dit oud-Griekse probleem is (reeds lang) bekend dat de constructie in het algemeen niet met passer en liniaal uitvoerbaar is.
Of bovenstaand plaatje, waarin DA en EA de vermeende trisectrices van hoek A zijn, de afzender heeft overtuigd, weet ik niet.
Een uitvoeriger weerlegging (met wat meer wiskunde, oa. de sinusregel) is te lezen in 'Een misvatting...' (een PDF-bestand van ca. 60Kb).

RID- EN RUNDERS


Charivarius (Gerard Nolst Trenité, 1870-1946) publiceerde een driedelige bundeling (Charivaria) van bijdragen aan de Groene Amsterdammer in de periode 1913-1916.
Hieronder een van de gedichten, geïnspireerd door een lied van Caesar Gezelle (een neef van Guido Gezelle) met dezelfde twee openingsregels.

RID- EN RUNDERS

César Gezelle zingt:

"'k Zie schapen, witgewold,
'k Zie rid- en runders draven ..."

Wij gaan voort:

'k Zie schapen witgewold,
'k Zie rid- en runders draven,
'k Zie vo- en vlegels zich
Aan wa- en bitter laven.
Al is de stad ook vol
Van stu- en decadente'
Die speel- en alcohol
Verkiezen boven lente,
U, boe- en kippen-ren,
U, lust- en korensc-hoven,
U var- en vlinderken,
U stel ik ver daarboven!
In 't mooie voorjaarsweer,
Gaan bloe- en ramen open.
'k Zie ieder met een bloem,
Zelfs schoo- met anjers lopen.
'k Zie ei- en beuken staan,
En dreu- en andre mussen,
Wijl lij- (geen vrijsters!) slaan,
'k Zie kro- en meisjes kussen.
En mens en kunstenaars,
Zij dragen en zij eten
Veel flam- en waterbaars,
Bij 't hij-, zij-, zwijgend zweten.
Geen pneu- slechts harmonie:
De tweedracht wijkt voor vrede,
De ru- voor poëzie.
Juicht kin- en ouders mede!
Want len- en warmte is daar,
Mijn geest stijgt op, naar boven,
'k Wil nat- en morgenuur
Met vul- en lippen loven!


Links:
Gerard NOLST TRENITÉ (1870-1946)
Caesar GEZELLE (1875-1939)

vrijdag 20 juni 2008

PuntstukUit het RVV (Reglement Verkeersregels Verkeerstekens) 1990, nieuw per 1 april 2008, in:

Artikel 1 Definities

acb. Puntstuk: meerhoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen.

Daaf:
Het plaatje (bron: NL-WikipediA) geeft in ieder geval verduidelijking van wat er bedoeld wordt (maar dat plaatje staat niet in het RVV).
Echter, onder die definitie vallen zeker ook rechthoekige weggedeelten (zie de vierkanten op het plaatje)...
En ook de pijlen vallen er onder!
Wat een 'vlak' in dit verband is heb ik niet kunnen vinden.
Artikel 77 RVV zegt zelfs dat bestuurders puntstukken niet mogen gebruiken!

woensdag 18 juni 2008

Congratulations! Eindelijk!Sponsor Lotto
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

Dear Winner,
We are pleased to inform you of the final announcement of The Sponsor lotto Online Promo Programme held on Wednesday, 18th June 2008. The draw was done electronically with several email addresses provided to this office by webmail providers to enhance the utilization of the internet.
Your email address was picked as one of the ten winning email addresses. This has qualified you to claim the total cash prize of ?700,000.00 (seven hundred thousand Euros) in cash.
-----------------------------------------------------------
You email address was attached to.
Ref Number: SNL 890286/ES 856.
Batch Number: SNL 117435-ZNG/2008.
Ticket Number: SSP 3372 67427.
Security File Number: 4730.
-----------------------------------------------------------
AGREEMENT:
The sponsor lotto and the Local Organizing Committee (LOC) of the 2008 Lottery day celebration hereby Agree, that the winning information written above are the orignal winning information as it was selected by the computer on 18th June 2008, and that the winner this winning information has been sent to, will be paid the winning sum of ?700,000.00 without fail.
To file for your claims and due remittance of funds contact Mr.Tom Simmons on the information below.
Mr.Tom Simmons
Sponsor Lotto Remittance Department Personnel
Email:sponsorlotto@[xxxxxx.xxx]

You are required to claim your winnings by 27th June 2008 otherwise it rolls over to the next draw.
N.B: Procedures to claiming your prize:
1. Please quote your Reference number in all correspondence with the claims officer.
2. Indicate your Full Name, Address, Country, Telephone, Mobile, Fax Number, Occupation and Age.
Furthermore, should there be any change of address do Inform the CLAIM AGENT as soon as possible.
Congratulations once more from our members of staff.Once again on behalf of all our staff CONGRATULATIONS!!!
Note: Anybody under the age of 18 is automatically disqualified...
For a smooth and safe collection, you are required to keep your Reference Number confidential.
Congratulations
Mrs. Ann L. Satterlee
Winnings Coordinator.

Daaf:
Ik heb mijn gegevens direct na ontvangst van bovenstaand e-mailbericht toegezonden aan de 'claim agent'.
Als ik het geld ontvangen heb, geef ik een feestje (nou ja met zo'n bedrag, kan een feest ook) voor al m'n vrienden. En, onder de in vorige zin genoemde voorwaarde, krijgen de eerste 5 mensen die vóór 27 juni 2008 op dit bericht reageren, een bedrag van 1000 euro!
Nb.
Op de Van Eeghenstraat 70 in Amsterdam zit de Nationale Postcode Loterij.

zondag 8 juni 2008

Verschenen op 05-06-08 ...


- De Bètacanon van Fokke & Sukke
- De Bètacanon van De Volkskrant

Beide in boekvorm!
Robbert Dijkstra in het voorwoord van de eerste:

Hè? Doen bèta’s het ook dan?’ Dat is het commentaar van Fokke en
Sukke bij het item ‘seks’, maar het zou net zo goed kunnen slaan op
het begrip ‘canon’. Een canon is niet iets waar natuurwetenschappers
nu bijzonder vertrouwd mee zijn. Zo wordt het woord in kringen van
techneuten nog wel eens uitgesproken alsof het een Japans foto-
toestel betreft.Of men denkt dat je er een projectiel mee kan afvuren.
Een canon is toch meer iets voor literaire types of historici. De
meeste bèta’s zijn daar te eigenwijs, te slordig en te lui voor. (...)


Links:
- Fokke & Sukke
- Volkskrant
- Wiskundemeisjes