woensdag 10 januari 2007

Bijzondere getallen?

Mijn bijzondere getal is 153.

Trouwens, er geldt:
Stelling. Alle natuurlijke getallen zijn bijzonder.
"Bewijs" (uit het ongerijmde). Stel x is een niet-bijzonder natuurlijk getal.
1. Als er meer van dit soort getallen zijn, dan kiezen we voor x het kleinste daarvan.
2. Als x het enige niet-bijzondere getal is, dan is x automatisch het kleinste niet-bijzondere getal.
En dan is x toch bijzonder: x is het kleinste niet-bijzondere getal!

En waarom dan toch 153? Omdat:
153 = 1³ + 5³ + 3³
153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!
153 = 1 + 2 + ... + 16 + 17
En ook omdat er in Joh. 21-11 staat:
"Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig."
En verder, kijkend naar de verschillende priemfactoren:
153 = 3 • 3 • 17 en 3 + 17 = 20
154 = 2 • 7 • 11 en 2 + 7 + 11 = 20
Het paar (153, 154) is een zogenoemd Ruth-Aaron-paar.
En niet in de laatste plaats omdat 153 altijd het resultaat is van het volgende algoritme:
1. Kies een willekeurig getal dat deelbaar is door 3.
2. Bekijk de cijfers van dat getal in het 10-tallig stelsel.
3. Neem de som van de derde machten van de cijfers en tel ze op.
4. Ga naar stap 2.
Voorbeeld. Ga uit van het getal 24.
24: 2³ + 4³ = 72
72: 7³ + 2³ = 351
351: 3³ + 5³ + 1³ =153

Geen opmerkingen: