zondag 29 april 2007

Verbieden

Sander van Walsum schreef in de Volkskrant op 20 april 2007 ("Duitsers zijn de allerdiksten in Europa") onder meer:
"De eet- en drinkgewoonten van de Europeanen zijn even schadelijk voor de gezondheid als het roken."

Daaf denkt dat er daarom binnenkort ook een eet- en drinkverbod in restaurants zal (moet!) worden afgekondigd.

Link:
- Zie ook DUITSLANDWEB: "Minister bindt de strijd aan met Duitse dikkerds"

donderdag 26 april 2007

BOB

Via YouTube: een gezongen palindroom...(één of twee keer klikken)
Met dank aan Bob Dylan en Zeb Jonker!
En de meest passende regel eruit: Never odd or even.
Links:
- Weird Al Yankovic (op NL-Wikipedia)
- Official "Weird Al" Yankovic Web Site

vrijdag 20 april 2007

Een schielijk einde

Ik las in GAMMA, het tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin (jaargang 6, nr 3) onder meer:

Zolang er onderwijs gegeven wordt, is er gezocht naar verbetering.

Dr. Theo Hoogbergen, historicus, oud-rector van het Peellandcollege in Deurne (en ook voormalig voorzitter van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs), stelt in zijn bijdrage 'Het einde van een beproefde praktijk' (in CIVIS MUNDI, april 1999, blz. 55 ev.): "Het studiehuisconcept is zonder enige twijfel revolutionair, maar het mist zijn pendant in het buitenland. Het grootste bezwaar zien tegenstanders in de losse structuur, de ongrijpbaarheid bij demotivatie, de aanzienlijke reductie van onderwijstijd [...] De zorg voor een sterk teruglopende kwantiteit aan kennis zonder veel waarborgen voor toegenomen kwaliteit maakt het studiehuis omstreden en uiterst risicovol.
Docenten verliezen hun centrale positie in het onderwijsleerproces.
Aan de ontwikkeling van een beproefde praktijk van vele eeuwen komt alleen in de vermaledijde noordwesthoek van Europa, die Nederland heet, een schielijk einde."

Daaf was en is nog steeds een tegenstander...
En daarbij de gedachte: Zou het einde nu gekomen zijn?

» Links:
- Stichting Teilhard de Chardin
- CIVIS MUNDI, tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur

donderdag 12 april 2007

TI84-lente

"La mathématique ouvre plus d'une fenêtre sur plus d'un monde"


En verder:
Tmin = -10.001, Tmax = 60, Tstep = 0.55,
Xmin = -1, Xmax = 1, Ymin = -2, Ymax = 2
Een leuke Lissajous-kromme. En natuurlijk zijn er meer!

» Link: Lissajous-figuur (NL-Wikipedia)
» Bron: Quadrature no 64, Magazine de mathématiques pures et épicées, april 2007

woensdag 11 april 2007

Eis reversie

Het Genootschap Omen est Nomen heeft als doel: het vinden van een palindroom voor het woord palindroom, en dat opgenomen te zien in de 'Dikke Van Dale'.
Dus: een palindroom voor palindroom!

En daarnaast doen ze (op hun weblog) nog wel meer aan taal en taalgebruik, zoals het propageren van het bovenstaande dyslexieteken...

» Links:
- Weblog Genootschap
- Homepage Genootschap
- Disleksieteken (Kristian Essers = Mr.Harder)

vrijdag 6 april 2007

Slagzin

"Wiskunde is makkelijker als je denkt..."
of
"Wiskunde, voor ALLE zekerheid!"

»»» Zie de prijsvraag van de Wiskundemeisjes!

woensdag 4 april 2007

2007 - 1707 = Euler (2)


Niet op de vooravond van 15e, maar op die van de 5e april maak ik melding van de 300e geboortedag van Leonhard Euler (morgen dus), omdat in 1707, Eulers geboortejaar, in Basel de Juliaanse kalender gold en die liep 10 dagen achter op de Gregoriaanse die we nu gebruiken.

Leonhard Euler, 1707-1783

Feest, natuurlijk in Zwitserland, maar ook Duitsland, Rusland, België, Frankrijk, USA, maar (voor zover ik weet) niet in Nederland (of toch?).

Ik doe er in m'n klassen in ieder geval wel iets aan: de Koningsberger bruggen, de lijn van Euler, R + 2 = G + H, en wellicht laat ik ook wel wat plaatjes zien uit 'The Euler Comic' (Euler, ein Mann mit dem man rechnen kann).

En in 5-vwo (B12) ook:
Bewijs dat voor de zijden a, b, c van een driehoek ABC waarvan hoek(B)=2•hoek(A) geldt dat: ac = bb - aa
Dit is "Problema 1" in Eulers in 1767 verschenen "Proprietates triangulorum, quorum anguli certam inter se rationem tenent" (Eigenschappen van driehoeken waarvan hoeken een zekere onderlinge verhouding hebben; E324).

» Links:
- Euler 300. Geburtstag, Basel
- Ed Sandifer's "How Euler did it"
- The Euler Archive

zondag 1 april 2007

Q-matrixEn daarin zijn de getallen Fk de Fibonacci-getallen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
met F0 = 0, F1 = 1, en
Fk+1 = Fk + Fk-1 , voor k geheel en groter dan 0.
En dan bewijs je heel eenvoudig dat: Fn+1 · Fn-1 - Fn2 = (-1)n.
Immers, Q = ...