vrijdag 31 augustus 2007

Belgische sloof

Biedt VanDale uitkomst?

(1) sloof (de ~ (v.), sloven)
a. vrouw die voortdurend hard werkt voor haar gezin zonder aan zichzelf toe te komen (zie huissloof)

(2) sloof (de ~, sloven)
a. voorschoot
b. dekbalk van een schoeiing, dwarsbalk

donderdag 30 augustus 2007

Lieve kinderen...

Leerlingen uit klas 1 spreken altijd de waarheid, die uit klas 2 doen dat nooit. En de leerlingen uit klas 3 spreken soms de waarheid en soms ook niet. (Vreemd schooltje!)

We ontmoeten er drie, A, B en C, uit elke klas eentje. Ze doen ieder een uitspraak.
A: B zit in klas 3.
B: Ik zit in klas 3.
C: Ik zit in klas 3.
In welke klas zitten A, B en C?

En als ze het volgende zouden zeggen (alleen C doet dan een andere uitspraak).
A: B zit in klas 3.
B: Ik zit in klas 3.
C: Ik zit niet in klas 3.
Hoe zit het (waar zitten ze) dan?

Link: Lieve kinderen...(2)"

woensdag 29 augustus 2007

Twee vragen

Vraag 1:
Is 'Nee' het antwoord op deze vraag?

Vraag 2:
Is vraag 1 te beantwoorden?

Met andere woorden, het antwoord op de vraag:
Is de vraag "Is 'Nee' het antwoord op deze vraag?" te beantwoorden?
is (altijd?) ...

zaterdag 25 augustus 2007

Gelezen

In a world without walls and fences – who needs Windows and Gates?

Daaf: Dan toch maar Linux?

donderdag 23 augustus 2007

Gevutte leraren

Er zijn ambtelijke plannen om leraren die reeds met de VUT zijn, weer terug te halen voor de klas ...
Naar aanleiding daarvan schreef Driek van Wissen (Dichter des Vaderlands tot en met 2008) het snelsonnet:

Oude meester
Met zijn tot op de draad versleten tas
Vol met vergeelde leerboeken en schriften
Betrad de half demente en geschifte
Docent met frisse moed opnieuw de klas

En vroeg de schooljeugd na een jaar of zeven:
“Jongens, waar was ik ook al weer gebleven?”...


Links:
- KB: Driek van Wissen
- gedichten.nl
- NL-Wikipedia: Snelsonnet

Jos Brink (1942-2007)

Jos in een interview:
"Maar uiteindelijk geldt: Wanneer je dood bent groeien alle bomen door en is de groenteman om negen uur weer open..."

dinsdag 21 augustus 2007

Gelezen in Trouw

Scholieren mijden wiskunde

Leerlingen in havo en vwo krijgt steeds minder les in exacte vakken. Het is gemakkelijker geworden wis- en natuurkunde te laten vallen.
De keuzes van scholen en leerlingen in de vernieuwde tweede fase van havo en vwo, gaan ten koste van de bètastof.
Dat beeld rijst op uit een enquête van de e-mailnieuwsbrief WiskundE-brief onder wiskundedocenten. Veel leerlingen die het vak wiskunde (of delen daarvan) kunnen mijden, gaan dat ook inderdaad doen.

Het vernieuwde onderwijs in de hogere klassen begint vandaag, de eerste schooldag van het voortgezet onderwijs in het zuiden van Nederland. De vernieuwing is bedoeld om scholen en leerlingen meer ruimte te geven voor eigen keuzes.
Een deel van de havo-leerlingen krijgt helemaal geen bètastof meer. Voor havisten met het profiel cultuur & maatschappij is wiskunde namelijk niet langer verplicht. Een derde tot de helft laat dat vak inderdaad vallen, blijkt uit de enquête. Bovendien verdwijnt het vak algemene natuurwetenschappen van het havo-rooster; dat was bedoeld om ook scholieren die geen exact profiel kozen enig begrip van bètazaken bij te brengen.


Ook voor scholieren die voor een exact profiel kiezen, is minder bètastof verplicht. Zo is natuurkunde voortaan slechts een keuzevak voor scholieren die het profiel natuur & gezondheid kiezen; naar verwachting zullen de meeste leerlingen die keus in negatieve zin maken.
Ingrijpender is dat het aantal lesuren wiskunde in het meest exacte profiel, natuur & techniek, is teruggebracht. Daar staat tegenover dat leerlingen met dit profiel dieper op de wiskunde kunnen ingaan in het nieuwe vak wiskunde D. Dat vak is echter niet verplicht. Uit de enquête blijkt dat de helft van de scholieren dit nieuwe vak mijdt.

Exacte studies aan de universiteiten zijn daar niet blij mee. „Wij moeten onze inhoud afstemmen op de studenten die dat vak niet hebben gevolgd”, stelt Mark Peletier, hoogleraar wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. „Dat betekent dat het niveau omlaag moet.”

Ook onder wiskundedocenten heersen ’gemengde gevoelens’, zegt Gerard Koolstra van de WiskundE-brief. „Veel leraren zien wel iets in het nieuwe vak wiskunde D. Maar in het verplichte deel van de wiskunde is gigantisch gesneden; daarover heerst nog veel boosheid.”
(...)


En Daaf? Die is het met Mark en Gerard eens. Jammer dat er in het artikel niet verder op Wiskunde D wordt ingegaan.
Geïnteresseerd in Wiskunde D? Zie de link naar de website van de commissie Toekomst WiskundeOnderwijs (cTWO).

Links:
» Artikel in Trouw van 20 augustus 2007
» Website cTWO
» Archief WiskundE-brief

vrijdag 17 augustus 2007

Citaat

Sir Arthur Eddington (1882 - 1944):
We used to think that if we knew one, we knew two, because one and one are two.
We are finding that we must learn a great deal more about 'and'.

donderdag 16 augustus 2007

Puzzel

In De Volkskrant van zaterdag 11 augustus 2007 (Intermezzo: Puzzels voor op een terras of tijdens een regenbui):
Vul het onderstaande rijtje aan met een nieuwe regel. De cijfers staan los van elkaar en vormen geen getallen. Dus lees op de vierde regel 1, 2, 1, 1 en niet 1211.
1
1 1
2 1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1
(Er stonden nog drie regels, maar die heb ik weggelaten; in de 7e regel zat nog een fout ook. En zo moet het ook kunnen!)
Maar, waarom mogen het geen getallen zijn?
De opdracht kan volgens mij ook luiden:
Geef het 7e getal van de volgende rij getallen: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ...
De rij wordt wel "Look and Say Sequence" genoemd. Overigens, het 20e getal in die rij is:
11131221131211132221232112111312111213111213211231132132211211131221131211221321123113213221123113112221131112311332211211131221131211132211121312211231131112311211232221121321132132211331121321231231121113112221121321133112132112312321123113112221121113122113121113123112112322111213211322211312113211
En, waarom staan er geen 4-en in zo'n getal?