woensdag 27 juni 2007

Gelezen (3)

25 Juni 2007 op Teletekst:
Proef met terugkeer ambachtsschool
Om een einde te maken aan het tekort aan vaktechnisch personeel gaat het vmbo weer leerlingen opleiden zoals vroeger gebeurde op de ambachtsschool.

Voorzitter De Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid wil dat er ongeveer dertig vakcolleges komen.
Nog dit jaar start er in tien plaatsen een proef. De vakcolleges zijn bedoeld voor scholieren die problemen hebben met de grote hoeveelheid theorie op de vmbo-scholen. Zij moeten onderwijs krijgen dat praktijkgericht is.
Op de vmbo-vakcolleges worden jongeren opgeleid tot bijvoorbeeld fietsenmaker, metselaar, installateur of loodgieter.
En een enkel commentaar (in het Brabants Dagblad, 26 juni 2007):
* Bij vmbo-scholen roept dit plan vooral kritische vragen op. "Ik vind dit een stap terug naar de jaren vijftig", zegt Harrie Grimmius, algemeen directeur van het Hooghuis Lyceum in Oss, een scholengemeenschap met een grote vmbo-school.
* Jo Custers, algemeen directeur van het Vmbo College in Boxtel, betwijfelt dat. "Een leerling moet volgens de wet ook vakken als aardrijkskunde en Engels volgen." Hij deelt net als zijn collega's de gedachte achter het plan, maar hij vindt dat het bestaande vmbo daar in toenemende mate al in voorziet.
* Otto Dooijes, directeur van vmbo-school De Overlaat in Waalwijk, plaatst eveneens vraagtekens. "Ook deze leerlingen moeten volgens de wet gewoon eindexamen doen in bijvoorbeeld wiskunde en Engels." In Waalwijk werkt het vmbo veel samen met het bedrijfsleven. "Maar als er laagconjunctuur is, is de interesse een stuk minder, is onze ervaring."
* Grimmius vindt het plan om de ambachtsschool nieuw leven in te blazen 'te belachelijk voor woorden'. "Het suggereert dat we met ons onderwijs terug moeten naar de jaren vijftig, maar de samenleving van nu vraagt van vakmensen heel andere bekwaamheden. Vakkennis alleen is niet meer genoeg, leerlingen moeten ook over andere competenties beschikken zoals sociale vaardigheden, kunnen samenwerken."
Leerlingen worden in toenemende mate intrasectoraal opgeleid omdat steeds meer beroepen combinaties van functies zijn. Een automonteur bijvoorbeeld moet vandaag de dag niet alleen kunnen sleutelen, maar ook kennis hebben van elektrotechniek en ict. "Het probleem is niet het vmbo, maar het mbo, daar is de uitval groot", zegt Grimmius.
De Bedrijvenbond CNV is enthousiast over het plan.

Ik vind dat er niets, maar dan ook werkelijk niets tegen experimenteren is.

Link: NL-Wikipedia: AMbachtsschool

Gelezen (2)

Op de site van SLO staat (ReAL = Rekenen en algebra):
SLO ontwikkelt in het ReAL-project rekenen en algebra leerlijnen voor de onderbouw VO in samenwerking met het FIsme.Gekoppeld aan deze leerlijnen worden voorbeeldlesmaterialen ontworpen die de docent direct naast de methode kan gebruiken. In de praktijk gaat het om twee leerlijnen, één voor de onderbouw havo-vwo en één voor het vmbo.Bruikbaarheid van de materialen voor de wiskundedocent die met zijn leerlingen wil werken aan het verbeteren en onderhouden van reken- en algebraïsche vaardigheden, is een directe eis.
En bij de Uitgangspunten:
Uitgangspunt is het ontwikkelen van concrete doorlopende leerlijnen voor de onderbouw van het VO op basis van conceptuele netwerken. Deze conceptuele netwerken wortelen in het rekenen.
En van dit soort taalgebruik word ik altijd een beetje kriebelig...

Link: SLO-ReAL

dinsdag 26 juni 2007

Gelezen

Het was meer dan een maand stil, wat niet wil zeggen dat ik stil heb gezeten of zo.
Maar examens en wat andere tijdrovende activiteiten, zoals het schrijven van enkele artikelen...
Maar we zijn er weer (tot aan de vakantie, althans).

Vandaag vulde ik een enquete van 'DUO Market Research' in, over onderwijsleermiddelen. En daarin trof ik de volgende vraag:

Wat is het totaal aantal leerlingen op de locatie waar u werkzaam bent?

Graag een geheel getal noteren.


Tja, hoe zou je anders kunnen?