dinsdag 23 januari 2007

Limerick 6 - Euler

Prof.dr. O. Bottema (1901-1992) publiceerde onderstaande limerick (niet van hemzelf, overigens) in één van zijn Verscheidenheden (de vijftigste, Feestnummer, in Euclides, jaargang 37, 1961/1962).

Een hoofdonderwijzer uit Rauwerderhem
Wist niets van Euler (en die niet van hem),
Maar ondekt tot zijn glorie,
A posteriori,
Het collineair zijn van H, Z en M.

En H, Z en M zijn dan het hoogtepunt, zwaartepunt en middelpunt (van de omcirkel) van een driehoek.
De lijn e (zie plaatje) is de Euler-lijn van de driehoek.

Geen opmerkingen: