vrijdag 20 april 2007

Een schielijk einde

Ik las in GAMMA, het tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin (jaargang 6, nr 3) onder meer:

Zolang er onderwijs gegeven wordt, is er gezocht naar verbetering.

Dr. Theo Hoogbergen, historicus, oud-rector van het Peellandcollege in Deurne (en ook voormalig voorzitter van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs), stelt in zijn bijdrage 'Het einde van een beproefde praktijk' (in CIVIS MUNDI, april 1999, blz. 55 ev.): "Het studiehuisconcept is zonder enige twijfel revolutionair, maar het mist zijn pendant in het buitenland. Het grootste bezwaar zien tegenstanders in de losse structuur, de ongrijpbaarheid bij demotivatie, de aanzienlijke reductie van onderwijstijd [...] De zorg voor een sterk teruglopende kwantiteit aan kennis zonder veel waarborgen voor toegenomen kwaliteit maakt het studiehuis omstreden en uiterst risicovol.
Docenten verliezen hun centrale positie in het onderwijsleerproces.
Aan de ontwikkeling van een beproefde praktijk van vele eeuwen komt alleen in de vermaledijde noordwesthoek van Europa, die Nederland heet, een schielijk einde."

Daaf was en is nog steeds een tegenstander...
En daarbij de gedachte: Zou het einde nu gekomen zijn?

» Links:
- Stichting Teilhard de Chardin
- CIVIS MUNDI, tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur

Geen opmerkingen: