dinsdag 21 augustus 2007

Gelezen in Trouw

Scholieren mijden wiskunde

Leerlingen in havo en vwo krijgt steeds minder les in exacte vakken. Het is gemakkelijker geworden wis- en natuurkunde te laten vallen.
De keuzes van scholen en leerlingen in de vernieuwde tweede fase van havo en vwo, gaan ten koste van de bètastof.
Dat beeld rijst op uit een enquête van de e-mailnieuwsbrief WiskundE-brief onder wiskundedocenten. Veel leerlingen die het vak wiskunde (of delen daarvan) kunnen mijden, gaan dat ook inderdaad doen.

Het vernieuwde onderwijs in de hogere klassen begint vandaag, de eerste schooldag van het voortgezet onderwijs in het zuiden van Nederland. De vernieuwing is bedoeld om scholen en leerlingen meer ruimte te geven voor eigen keuzes.
Een deel van de havo-leerlingen krijgt helemaal geen bètastof meer. Voor havisten met het profiel cultuur & maatschappij is wiskunde namelijk niet langer verplicht. Een derde tot de helft laat dat vak inderdaad vallen, blijkt uit de enquête. Bovendien verdwijnt het vak algemene natuurwetenschappen van het havo-rooster; dat was bedoeld om ook scholieren die geen exact profiel kozen enig begrip van bètazaken bij te brengen.


Ook voor scholieren die voor een exact profiel kiezen, is minder bètastof verplicht. Zo is natuurkunde voortaan slechts een keuzevak voor scholieren die het profiel natuur & gezondheid kiezen; naar verwachting zullen de meeste leerlingen die keus in negatieve zin maken.
Ingrijpender is dat het aantal lesuren wiskunde in het meest exacte profiel, natuur & techniek, is teruggebracht. Daar staat tegenover dat leerlingen met dit profiel dieper op de wiskunde kunnen ingaan in het nieuwe vak wiskunde D. Dat vak is echter niet verplicht. Uit de enquête blijkt dat de helft van de scholieren dit nieuwe vak mijdt.

Exacte studies aan de universiteiten zijn daar niet blij mee. „Wij moeten onze inhoud afstemmen op de studenten die dat vak niet hebben gevolgd”, stelt Mark Peletier, hoogleraar wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. „Dat betekent dat het niveau omlaag moet.”

Ook onder wiskundedocenten heersen ’gemengde gevoelens’, zegt Gerard Koolstra van de WiskundE-brief. „Veel leraren zien wel iets in het nieuwe vak wiskunde D. Maar in het verplichte deel van de wiskunde is gigantisch gesneden; daarover heerst nog veel boosheid.”
(...)


En Daaf? Die is het met Mark en Gerard eens. Jammer dat er in het artikel niet verder op Wiskunde D wordt ingegaan.
Geïnteresseerd in Wiskunde D? Zie de link naar de website van de commissie Toekomst WiskundeOnderwijs (cTWO).

Links:
» Artikel in Trouw van 20 augustus 2007
» Website cTWO
» Archief WiskundE-brief

Geen opmerkingen: