donderdag 16 augustus 2007

Puzzel

In De Volkskrant van zaterdag 11 augustus 2007 (Intermezzo: Puzzels voor op een terras of tijdens een regenbui):
Vul het onderstaande rijtje aan met een nieuwe regel. De cijfers staan los van elkaar en vormen geen getallen. Dus lees op de vierde regel 1, 2, 1, 1 en niet 1211.
1
1 1
2 1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1
(Er stonden nog drie regels, maar die heb ik weggelaten; in de 7e regel zat nog een fout ook. En zo moet het ook kunnen!)
Maar, waarom mogen het geen getallen zijn?
De opdracht kan volgens mij ook luiden:
Geef het 7e getal van de volgende rij getallen: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ...
De rij wordt wel "Look and Say Sequence" genoemd. Overigens, het 20e getal in die rij is:
11131221131211132221232112111312111213111213211231132132211211131221131211221321123113213221123113112221131112311332211211131221131211132211121312211231131112311211232221121321132132211331121321231231121113112221121321133112132112312321123113112221121113122113121113123112112322111213211322211312113211
En, waarom staan er geen 4-en in zo'n getal?

Geen opmerkingen: