zondag 9 september 2007

De wereld (echt?) op z'n kop?

Margreet de Vries (directeur van de Stichting Lezen & Schrijven) schrijft op donderdag 6 september in haar week-weblog tbv. de Volkskrant onder meer:

Maar de dag begon met het interessante nieuwsbericht over een advies van de Onderwijsraad waarin zij aangeven dat scholieren die een onvoldoende halen voor hun eindexamen Nederlands, Engels of Wiskunde geen diploma zouden mogen krijgen. Geweldig dat de Onderwijsraad nu met dit advies komt, maar vreemd natuurlijk dát dit überhaupt zo is. Dit is eigenlijk het antwoord op de vraag hoe het komt dat er jongeren laaggeletterd van school kunnen komen, soms dus zelfs mét diploma.
De reactie hierop van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Het doorvoeren van dit plan zal desastreuze gevolgen hebben voor onze scholieren. Desastreuze gevolgen, " - en nu komt het - "omdat de helft van hen dan zal zakken". Ligt het nu aan mij of is dit inderdaad de wereld op z'n kop? Omdat wij er niet in slagen jongeren voldoende basisvaardigheden bij te brengen, verlagen wij de eisen.

Daaf: Een kwestie van eerst lezen, en dan schrijven!
Geeft de Onderwijsraad hiermee een antwoord op de vraag die Margreet stelt in de laatste zin van de eerste geciteerde alinea?
Van mij mag (of zelfs: moet) een leerling die een 5 voor Nederlands en/of Engels haalt op zijn vwo-examen en voor de rest 8-en voor wis-, natuur-, scheikunde en biologie, gewoon een exacte universitaire studie gaan volgen (en dat zonder verdere beletsels).

Overigens over schrijven gesproken: Moet het, in de eerste zin, niet zijn "...van de Onderwijsraad waarin zij aangeeft..."?

Links:
» Margreets Weekblog in de Volkskrant
» Stichting Lezen & Schrijven

Geen opmerkingen: