zaterdag 23 februari 2008

Inflatie


Elsevier, 22 februari 2008:
In september start de eerste academische opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. De Universiteit Utrecht biedt de studie aan in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.
Basisschoolleerlingen krijgen binnenkort ook universitair geschoolde leraren.
De studie is bedoeld om het niveau van de leraren in het basisonderwijs te verhogen. Uit diverse onderzoeken blijkt keer op keer dat het niveau van het onderwijs in Nederland onder de maat is.

Daaf ziet dan binnenkort twee soorten basisschoolleraren: zij die wel kunnen spellen en rekenen en zij die dat niet kunnen!
Zou het niet verstandiger zijn het niveau van het PA-onderwijs zelf te verhogen?

Geen opmerkingen: