dinsdag 27 mei 2008

1985 en de gelijktijdigheidHenk Klomp (wetenschapsjournalist) schrijft in Bijlage #20 van het Technisch Weekblad (17 mei 2008), in zijn artikel Realistische wiskunde belemmert juist het jonge bètatalent, onder meer:

"Sinds de invoering van de realistische wiskunde in 1985 is het aantal scholieren dat bèta kiest achteruit gehold met zeven procent per jaar."

Een oorzakelijk verband?

Inderdaad, vanaf 1985 is het aantal scholieren dat bèta kiest achteruit gegaan, maar zeker niet elk jaar met 7%: vanaf 1995 gaat het juist weer de andere kant op!
Maar er had volgens Daaf ook kunnen staan:
Sinds de introductie van de politiek van perestrojka in 1985 (door Michael Gorbatsjov) is het aantal scholieren dat bèta kiest achteruit gehold met zeven procent per jaar.

Gelijktijdige gebeurtenissen, de ene het gevolg van de andere? In zijn artikel komt Klomp helaas niet aan een 'wiskundige' bewijsvoering van het door hem (impliciet) geachte verband toe. Hij laat het bij volzinnen als "De huidige wiskunde is een veredelde vorm van tekstverklaren geworden."

Voor andere gebeurtenissen in 1985 die de mogelijke oorzaak zijn van het achteruit hollen, zie:
WikipediA-NL 1985

Overigens, 0,93 tot de macht 23 = 0,19...
Waren het er in 1985, zeg, 100, dan nu (in 2008) nog maar 19!
Zo erg is het dus echt niet!

Klik hier voor een reactie van Jan van Maanen (Freudenthal instituut) op het artikel.

Geen opmerkingen: