woensdag 14 maart 2007

Geen priem


Het getal p = 18.575.299 is een priemgetal.
Het getal 2p - 1 is, blijkens een vandaag beindigde 'double-check' op mijn computersyteem, geen priemgetal.

» Link: Great Internet Mersenne Prime Search

Geen opmerkingen: