donderdag 1 maart 2007

Onderwijstijd

Nieuwsbericht van het Ministerie van OCW:

De Onderwijsinspectie gaat in het toezicht extra letten op de onderwijstijd en zal ook onaangekondigd onderzoek doen of de instellingen zich houden aan de wettelijke ondergrens voor de onderwijstijd.

Mocht een school de urennorm niet halen, dan kan één van de volgende sancties worden opgelegd: het inhouden van de bekostiging, het geheel of gedeeltelijk opschorten van de bekostiging, het terugvorderen van bekostiging of het intrekken van de licenties.

Meer weten? Google maar eens op 'onderwijstijd'.

Geen opmerkingen: