zondag 1 april 2007

Q-matrixEn daarin zijn de getallen Fk de Fibonacci-getallen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
met F0 = 0, F1 = 1, en
Fk+1 = Fk + Fk-1 , voor k geheel en groter dan 0.
En dan bewijs je heel eenvoudig dat: Fn+1 · Fn-1 - Fn2 = (-1)n.
Immers, Q = ...

Geen opmerkingen: