woensdag 27 juni 2007

Gelezen (3)

25 Juni 2007 op Teletekst:
Proef met terugkeer ambachtsschool
Om een einde te maken aan het tekort aan vaktechnisch personeel gaat het vmbo weer leerlingen opleiden zoals vroeger gebeurde op de ambachtsschool.

Voorzitter De Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid wil dat er ongeveer dertig vakcolleges komen.
Nog dit jaar start er in tien plaatsen een proef. De vakcolleges zijn bedoeld voor scholieren die problemen hebben met de grote hoeveelheid theorie op de vmbo-scholen. Zij moeten onderwijs krijgen dat praktijkgericht is.
Op de vmbo-vakcolleges worden jongeren opgeleid tot bijvoorbeeld fietsenmaker, metselaar, installateur of loodgieter.
En een enkel commentaar (in het Brabants Dagblad, 26 juni 2007):
* Bij vmbo-scholen roept dit plan vooral kritische vragen op. "Ik vind dit een stap terug naar de jaren vijftig", zegt Harrie Grimmius, algemeen directeur van het Hooghuis Lyceum in Oss, een scholengemeenschap met een grote vmbo-school.
* Jo Custers, algemeen directeur van het Vmbo College in Boxtel, betwijfelt dat. "Een leerling moet volgens de wet ook vakken als aardrijkskunde en Engels volgen." Hij deelt net als zijn collega's de gedachte achter het plan, maar hij vindt dat het bestaande vmbo daar in toenemende mate al in voorziet.
* Otto Dooijes, directeur van vmbo-school De Overlaat in Waalwijk, plaatst eveneens vraagtekens. "Ook deze leerlingen moeten volgens de wet gewoon eindexamen doen in bijvoorbeeld wiskunde en Engels." In Waalwijk werkt het vmbo veel samen met het bedrijfsleven. "Maar als er laagconjunctuur is, is de interesse een stuk minder, is onze ervaring."
* Grimmius vindt het plan om de ambachtsschool nieuw leven in te blazen 'te belachelijk voor woorden'. "Het suggereert dat we met ons onderwijs terug moeten naar de jaren vijftig, maar de samenleving van nu vraagt van vakmensen heel andere bekwaamheden. Vakkennis alleen is niet meer genoeg, leerlingen moeten ook over andere competenties beschikken zoals sociale vaardigheden, kunnen samenwerken."
Leerlingen worden in toenemende mate intrasectoraal opgeleid omdat steeds meer beroepen combinaties van functies zijn. Een automonteur bijvoorbeeld moet vandaag de dag niet alleen kunnen sleutelen, maar ook kennis hebben van elektrotechniek en ict. "Het probleem is niet het vmbo, maar het mbo, daar is de uitval groot", zegt Grimmius.
De Bedrijvenbond CNV is enthousiast over het plan.

Ik vind dat er niets, maar dan ook werkelijk niets tegen experimenteren is.

Link: NL-Wikipedia: AMbachtsschool

Geen opmerkingen: