woensdag 27 juni 2007

Gelezen (2)

Op de site van SLO staat (ReAL = Rekenen en algebra):
SLO ontwikkelt in het ReAL-project rekenen en algebra leerlijnen voor de onderbouw VO in samenwerking met het FIsme.Gekoppeld aan deze leerlijnen worden voorbeeldlesmaterialen ontworpen die de docent direct naast de methode kan gebruiken. In de praktijk gaat het om twee leerlijnen, één voor de onderbouw havo-vwo en één voor het vmbo.Bruikbaarheid van de materialen voor de wiskundedocent die met zijn leerlingen wil werken aan het verbeteren en onderhouden van reken- en algebraïsche vaardigheden, is een directe eis.
En bij de Uitgangspunten:
Uitgangspunt is het ontwikkelen van concrete doorlopende leerlijnen voor de onderbouw van het VO op basis van conceptuele netwerken. Deze conceptuele netwerken wortelen in het rekenen.
En van dit soort taalgebruik word ik altijd een beetje kriebelig...

Link: SLO-ReAL

Geen opmerkingen: