dinsdag 2 oktober 2007

Tegenspraak?

'Alleen sterke leraren – erudiete vakdocenten die weten wat ze doen en daar trots op zijn – kunnen het onderwijs redden.'
Met dit citaat (uit: Ton van Haperens 'De ondergang van de Nederlandse leraar') begint staatssectretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt haar (op 1 oktober gestarte) weblog (nummer 1).
Even verder op schijft zij zelf: 'Bovenstaand citaat is me uit het hart gegrepen.'

Daaf concludeert daaruit dat ook zij vindt dat er iets (eufemistisch gebruikt?) mis is met het onderwijs (anders hoef je toch niets te redden?).

Aan het eind van haar toespraak op 1 oktober (bij de start van de Nationale Onderwijsweek) zegt een andere staatsecretaris, Sharon Dijksma, ook van Onderwijs: 'Tot slot, ik heb het al eerder gezegd: we kunnen trots zijn op ons onderwijs, want ons onderwijs is goed. Maar we kunnen pas écht trots zijn als we goed maken wat nu nog slecht is. En beter maken wat al goed is.'

Daaf vraagt zich af of die twee elkaar niet tegenspreken, immers, goed onderwijs behoeft niet te worden gered. Of is het zo dat alleen het onderwijs waarop we niet écht trots zijn, gered moet worden? En welk onderwijs is dat dan wel, mevrouw Dijksma?

Links:

Geen opmerkingen: