donderdag 27 september 2007

Ver BIJSTER end

12 maart 2004 (Taak profielcommissies, brief van de Minister van OC&W)

De profielcommissies adviseren (...) over de verdere inhoudelijke ontwikkeling en de vernieuwing op de langere termijn. Het gaat daarbij om de inhoud van de profielen in samenhang, waaronder de hoofdlijnen van de inhoud van de vakken.
Daarbij schenken zij in het bijzonder aandacht aan de relatie tussen kernconcepten en –vaardigheden en contexten en, mede in relatie daarmee, aan dat wat algemeen verplicht moet zijn in een vak en de ruimte voor scholen, leraren en leerlingen. Zij betrekken daarin ook de mogelijkheden om al op korte termijn door middel van proefprojecten die vernieuwing te stimuleren. (...)
De commissies spreken zich ook uit over de wijze waarop een geleidelijk vernieuwingsproces in de profielen verder kan worden gestimuleerd en welke ondersteuningsstructuur daarvoor wenselijk is.

26 september 2007 (Nieuwsbericht Ministerie van OC&W)

Vandaag ontvangt staatssecretaris Van Bijsterveldt het eindadvies van de profielcommisies onder leiding van dhr. Veldhuis. De staatssecretaris zal de aanbevelingen niet overnemen.
Dit laat zij vandaag weten in een brief aan de Kamer. De commissies waren ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De commissies moesten bekijken welke verdere ontwikkeling in de nieuwe profielen mogelijk zijn. Het voornaamste voorstel is om het aantal profielen van vier terug te brengen naar twee, met name door het samenvoegen van de beide bètaprofielen tot een profiel.

Van Bijsterveldt: ’Hoewel er waardering is voor het werk van de commissies, zal ik de aanbevelingen niet overnemen. De uitkomsten bevestigen mij in de veronderstelling dat de huidige structuur, die is ingevoerd in goed overleg met alle partijen, de beste is. Het is onwenselijk om de ene onderwijsvernieuwing op de andere te stapelen, zonder dat vast is komen te staan dat die ook tot daadwerkelijke verbeteringen leidt. Daarbij heb ik ernstige twijfels over de uitvoerbaarheid van de voorstellen. De profielen blijven dus zoals ze zijn.'

(Cursiveringen en kleuring in het bovenstaande zijn van DS.)

Daaf: Ik werk nu al meer dan 30 jaar in het onderwijs. In die tijd volgde de ene 'onderwijsvernieuwing' de andere op.
Kortgeleden nog: een aanzienlijke vermindering van het aantal lesuren wiskunde in de vwo-bovenbouw.
Stond van (al) die veranderingen dan wél vast dat ze daadwerkelijk
tot verbeteringen leidden?
En wat helemaal verbijsterend is? De veronderstelling dat de huidige structuur de beste is.

Link: Profielcommissies

Geen opmerkingen: