donderdag 10 juli 2008

AP25

Opeenvolgende priemgetallen, maar dan opeenvolgend als 25 termen in een rekenkundige rij...
Bereken met:
a = 6171054912832631
v = (2*3*5*7*11*13*17*19*23)*366384
voor n = 0 ... 24 de waarde van p = a + n * v.
En onderzoek of p inderdaad een priemgetal is.

Deze rij staat bekend onder de naam AP25.
Zie: Primes in Arithmetic Progression Records
Het AP25-record staat sinds 17 mei 2008 op naam van Raanan Chermoni en Jaroslaw Wroblewski.
Overigens, het getal 2*3*5*7*11*13*17*19*23 = 223092870 wordt ook wel genoteerd als 23# (het product van de priemgetallen <= 23).
.

Geen opmerkingen: