woensdag 2 juli 2008

Over gisteren


Het rookverbod in cafés (en restaurants) dat gisteren is ingegaan, heeft zeker invloed op het cafébezoek, zo blijkt uit de Postbank "Vraag van vandaag" (de vraag van gisteren dus).
Van de 56.400 'gepeilde' bezoekers van de Postbank-website verwacht 20% straks vaker naar de kroeg te gaan, terwijl 18% denkt dat juist minder vaak te doen.
Dat betekent wel dat er nauwelijks meer publiek voor de toog staat, maar dat dit wel deels andere gasten zijn (geen somber vooruitzicht voor de kroegbazen dus).
Voor 45% van de respondenten doet het rookverbod er niet zoveel toe. Zij blijven even vaak gaan (en dat zijn niet allemaal niet-rokers).
En de overige 17 à 18%? Die wacht gewoon af (misschien wel 'of het zonder rokers gezelliger is').

Daaf:
Jammer dat de Postbank geen onderscheid heeft gemaakt tussen rokers en niet-rokers.
Jammer ook dat Postbank niet de invloed op het restaurantbezoek heeft gepeild. Want een verandering daarin heeft zeker ook invloed op het moment waarop je moet reserveren... (Daaf gaat vaker naar een restaurant, dan naar een kroeg).

Links:

Geen opmerkingen: